زمینه فعالیت

واردات ثبتی

  • دارو و مواد بیولوژیک
  • مکمل های رژیمی و درمانی
  • ملزومات دارویی و مواد بیولوژیکی
  • محصولات آرایشی و بهداشتی
  • تجهیزات پزشکی

تولید قراردادی و تحت لیسانس (پیشنهاد تولید مولکول های دارویی جدید و مورد نیاز کشور بر اساس تحلیل استراتژیک بازار دارویی ایران و جهان توسط متخصصین در حوزه مارکتینگ دارو)

  • دارو
  • مکمل های رژیمی و درمانی

واردات فوریتی و تک نسخه ای

  • دارو و مواد بیولوژیک
  • مکمل های درمانی

ارائه خدمات فروش و بازاریابی با جدیدترین متدهای مارکتینگ و برندینگ به شرکت های تولیدی

pharmaceutical Co