خانه

شرکت دارویی زرطب فارمد ( شماره ثبت 517614 )

شرکت زرطب فارمـد دارای مجوز رسمی واردات و تولید دارو، ملزومات دارویی و مکمل های رژیمی و درمانی، همچنین مواد بیولوژیک از وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

pharmaceutical Co