تماس با ما

تلفن    :       4 – 44292813  (021)

فکس   :            44292811  (021)

ایمیل   :

info@zartebpharmed.com

آدرس  :  تهران، ابتدای اشرفی اصفهانی،

خیابان مرودشت ، پلاک 1 ، واحد 15

pharmaceutical Co